12 июня 2021

Объявление

«Central Asia Cement» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтердiң төлеуi туралы ақпараттық хабарландыру

1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабының талаптарына сәйкес «Central Asia Cement» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Компанияның жалғыз акционерінің 2021 жылғы 31 мамырында болған Қоғамның жай акцияларына дивидендтер төлеу туралы қабылдаған шешімі туралы хабарлайды (ҰСН). KZ1C36600019), 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі «Central Asia Cement» АҚ аудиттелген есептілігі бойынша таза пайдадан, 805,921,000 (сегіз жүз бес миллион тоғыз жүз жиырма бір мың) теңге сомасында, бұл Қоғамның бір жай акциясына 805,921 теңге. Дивидендтер Ұлыбритания фунт стерлингінде (GBP) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем күніне белгіленген ресми бағамы бойынша төленеді.
Төлемды Қоғамнын келесi банк шотынан жүргізу:

«Central Asia Cement»АҚ реквизиті:
Заңды мекенжай: 101408, Қазақстан, Қарағанды облысы, Темиртау қаласы, Ақтау ауылы.
Заңды тұлғаның мемлекеттiк қайта тiркеуi туралы куәлiгі №153-1930-12-АО(ИУ ) 2005 жылы 29 сәуiрде берілген.
БИН 980940003108
Банк ревизитері:
ВТБ (Қазақстан ) Банк АҚ филиалы Караганда қаласында
Bank Beneficiary JSC Bank VTB (Kazakhstan)
SWIFT: VTBAKZKZ
0105265425
VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
SWIFT: OWHBDEFF
ACC: 16003410792310 with
BANK ROYAL BANK OF SCOTLAND, LONDON
BIC: RBOSGB2L
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Бенефициар банкі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ,
SWIFT: HSBKKZKX
KZ496010371000028831 шоты (GBP)
Бенефициар банкі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ,
Қазақстан, Алматы, Әл-Фараби даңғылы, 40, A26M3K5
SWIFT / BIC: HSBKKZKX
GBP фунт стерлинг / корреспондент банкіндегі банк корреспонденті:
Корреспонденттік шот нөмірі / Корреспонденттік шот №
№ 8257639 Citibank N.A., Лондон, Ұлыбритания,
Дивидендтердiң төлеу мерзiмің белгiлеу - жалғыз акционердiң Шешiмi қол қойған кезеңен бастап 90 күнтiзбелiк күн ішінде .
Дивидендтердiң төлеуiнiң үлгісі: қолма-қол ақшасыз.
Дивидендтердiң төлеуiне қатысты сұрақтар бойынша келесі мекенжайға жүгінуге болады: Қарағанды обл.,Темиртау қаласы , Ақтау ауылы. Тел: 8 (7213 )94 11 17, 94 11 34 .

Похожие новости

Объявление

АҚ "Central Asia Cement" осымен барлық мүдделі жеке және заңды тұлғалардың мәмілелер
Подробнее
12

Июня

2021

Объявление

«Central Asia Cement» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтердiң төлеуi туралы ақпараттық хабарландыру 1. «Акционерлік қоғамдар...
Подробнее

Объявление

АО "Central Asia Cement" настоящим уведомляет всех заинтересованных физических и юр.лиц
Подробнее
12

Июня

2021

Объявление

«Central Asia Cement» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтердiң төлеуi туралы ақпараттық хабарландыру 1. «Акционерлік қоғамдар...
Подробнее

Объявление

АО "Central Asia Cement" настоящим уведомляет всех заинтересованных физических и юр.лиц
Подробнее
12

Июня

2021

Объявление

«Central Asia Cement» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтердiң төлеуi туралы ақпараттық хабарландыру 1. «Акционерлік қоғамдар...
Подробнее

Объявление

Информационное сообщение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Central Asia Cement»
Подробнее
12

Июня

2021

Объявление

«Central Asia Cement» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтердiң төлеуi туралы ақпараттық хабарландыру 1. «Акционерлік қоғамдар...
Подробнее